Veiligheid op de werkvloer garandeer je met BHV

Een cursus BHV (bedrijfshulpverlening) behandelt onderwerpen die te maken hebben met risico’s en noodsituaties op de werkplek. Zo kan je bijvoorbeeld verwachten te leren over het verlagen van risico’s en preventief handelen, maar ook als er toch een noodgeval plaatsvindt, het blussen van kleine brandjes, EHBO toepassen en helpen met evacueren van een gebouw. Als je geïnteresseerd bent om een BHV training te doen, zoals de training van G4S in BHV Zwolle, kan je dit aangeven bij je werkgever.

 

BHV en de ARBO wet

In de ARBO wet is het vastgesteld dat in elk bedrijf een voldoende aantal BHV-getraind personeel aanwezig moet zijn. Voldoende personeel is voor een bedrijf dat actief is in de bouw anders dan een call center. De werkgever stelt tijdens het Risico Inventarisatie en Evaluatie rapport vast hoeveel BHV’ers hij nodig heeft. Dit hangt af van de openingstijden, het aantal personeel en dus de risico’s die samen gaan met de sector. Als de werkgever niet voldoet aan deze wetgeving loopt hij de kans boetes te krijgen. Maar omdat het de veiligheid van het personeel betreft, is dit voor elk bedrijf een zeer belangrijke taak die zeker niet wordt onderschat. G4S kan op de faciliteiten in BHV Zwolle zowel kwalitatieve basistrainingen als herhalingstrainingen aanbieden.

 

De taken van een BHV’er

BHV’ers zijn er na afronding van de cursus bij BHV Zwolle voor getraind risico’s te zien en te voorkomen. Als werkgever doe je er dus goed aan deze kennis te gebruiken en vast te leggen waar voor jou de problemen liggen. Zo kan je deze preventief oplossen voordat er echt iets misgaat. Als er dan toch een incident plaatsvindt, kan de BHV’er helpen met de evacuatie door met alle partijen te communiceren en de mensen rustig en veilig het gebouw uit te loodsen. In het geval van kleine brandjes heeft hij geleerd hoe hij deze kan blussen en als er iemand onwel is, kan hij reanimatie toepassen of de defibrilleer machine gebruiken.