Refresher Advanced Fire Fighter

Als iemand die aan boord van een schip aan het werk is, wil je zeker weten dat je veiligheid niet onnodig op het spel gezet wordt. Het is daarom verstandig om een training te doen op het gebied van hoe je moet handelen in het geval van een noodsituatie, zoals een uitslaande brand. Maar als je deze kennis een aantal jaar geleden hebt opgedaan en er in de tussentijd niets mee hebt hoeven doen, kan het zijn dat deze kennis een beetje is weggezakt en je wanneer er wel sprake is van een noodgeval je vergeten kan zijn wat je moet doen en hoe je dit moet doen. Daarom kan je bij G4S een herhalingscursus volgen op het gebied van vuurbestrijding aan boord onder de noemer Refresher Advanced Fire Fighter.

Scheepslieden die belast kunnen worden met leidinggevende functies in het geval van een brand, zoals gezagvoerders, eerste stuurlieden en hoofwerktuigkundigen, hebben er baat bij om de Refresher Advanced Fire Fighter te volgen, zodat je weet wat je moet doen en dit blijft weten. Na de Refresher Advanced Fire Fighter gevolgd te hebben, kan je brandbestrijdingsoperaties aan boord controleren en aansturen, brandploegen trainen en organiseren, middelen die bedoeld zijn om brand te kunnen blussen en op te sporen te inspecteren en onderhouden en kan je Eerste Hulp verlenen in het geval van slachtoffers van verbrandingen.

Waar moet je aan voldoen om de Refresher Advanced Fire Fighter te volgen?

De Refresher Advanced Fire Fighter is bedoeld voor iedereen die tijdens het werken op een schip de leiding moeten kunnen nemen wanneer er een brand aan boord ontstaat. Deze opleiding is een herhalingscursus, dus niet voor mensen die nog geen ervaring met de stof hebben. Om de Refresher Advanced Fire Fighter te mogen volgen, dien je van tevoren aan te kunnen tonen dat je de opleiding Basic Training hebt gevolgd of de herhalingscursus hiervan. Daarnaast dien je je Seafarer medical certificate te kunnen overleggen.

Na het slagen van de Refresher Advanced Fire Fighter ontvang je de Certificering Maritieme Trainingen die je mag bijschrijven in je monsterboekje.