Pas op in de volgende buurten van Den Bosch

Een klein bijkomend voordeel van de corona pandemie was de rust op de Nederlandse wegen. Je zou denken dat daarmee de Nederlandse wegen ook een stuk veiliger waren. Maar toch is ook in 2020 het aantal verkeersslachtoffers op de weg weer gestegen. En bijkomend is de doelstelling voor het jaar 2020 niet bereikt. Er was een maximum voor 10.600 ernstige verkeersgewonden. Maar aan het einde van het jaar waren dat er 21.400.

Verkeersveiligheid Den Bosch

Verkeersveiligheid is een belangrijk, maar vaak onderbelicht. Den Bosch scoort relatief goed wat betreft verkeersveiligheid. Maar toch kent ook Den Bosch een aantal gevaarlijke kruispunten. De zogenaamde ‘blackspots’: plaatsen in Nederland waar in de afgelopen drie jaar minstens tien ongelukken zijn gebeurd. Of een plaats met zes ernstigere ongelukken met ziekenhuisbezoek tot gevolg. Den Bosch telde in de afgelopen drie jaar 1233 ongelukken. Bij 241 van deze ongelukken was er sprake van ernstig letsel, en vaak moest er een letselschade specialist aan de pas komen.

Pas op in deze buurten

De slechts gewaardeerde buurten zijn Gestelse Buurt en Slagen. Deze waardering is bepaald aan de hand van de verkeersdrukte en het aantal ongevallen. Door deze weging wordt de drukte van een weg er als het ware uitgefilterd, waardoor puur de veiligheid overblijft. Ook de binnenstad blijft een plaats met veel ongevallen. De gevaarlijkste kruispunten waren echter de volgende drie kruisingen.

#1 Kruising Wilhelminabrug, Havensingel, Stationsweg

Veel mensen die met de auto naar den Bosch rijden kennen dit hekele punt. Het is altijd een lastig karwei om jezelf door de stroom aan voetgangers te worstelen. Misschien is dat ook wel de reden dat het op deze plek negen keer mis ging in drie jaar tijd.

#2 Eerste Reitse Dreef

Ook de Eerste Reitse Dreef komt vaak terug in de cijfers. En heel vreemd is dit niet. Dit kruispunt is volgekalkt met wegmarkeringen en een fietspad in tweerichtingen. De teller staat hier daarom op elf ongevallen. Gelukkig in de meeste gevallen (tien) was dit enkel materiële schade.

#3 Kruising Zevenhontseweg en Rompertsebaan

Eigenlijk een vergelijkbaar verkeerspunt als de Eerste Reitse Dreef. Alleen nog een extra fietspad. Misschien leverde dat extra fietspad een extra ongeval op, want hier staat de teller op twaalf ongevallen, waarvan zes met letsel. Oppassen dus.

Ook op de kruising tussen de Harnedonkweg en Sint Teunislaan, en de Sint Tenislaan en Rompertsebaan zijn relatief veel ongelukken gebeurd. Het totale aantal ongelukken ligt misschien nog wel hoger, omdat niet alle ongevallen geregistreerd worden. Het is echter altijd van belang een ongeval te melden, zeker wanneer je schade hebt en gebruik wil maken van de diensten van een letselschade advocaat Den Bosch.