De mens probeert al jaar en dag duurzaam en milieuvriendelijk energie op te wekken en heeft nu eindelijk het antwoord daarop gevonden, groene energie! Middels energie transitie worden alle fossiele brandstoffen omgezet in groene energie.

Wat is energie transitie?

Energie transitie is simpel gezegd het omzetten van fossiele brandstof in groene energie. Met deze groene energie hoopt men op een duurzamere manier stroom op te wekken. Deze stroom kan opgewekt worden door een windmolen, zonne-energie en biomassa.

Groene energie

Groene energie is energie opgewekt met behulp van schone hulpbronnen. De groene energie wordt ook wel duurzame energie genoemd, omdat het op langer termijn goedkoper uitkomt en ook milieuvriendelijk is.

Groene stroom

Groene stroom en groene energie zijn twee verschillende dingen. Met groene stroom wordt bedoeld de stroom die opgewekt wordt door onder andere een windmolen en zonne-energie. Deze milieuvriendelijke stroom wordt samen met de normale stroom door energieleveranciers aangeboden aan de klanten. Op deze manier kan de klant zelf zijn verbruik controleren.

Zonne-energie

Deze vorm van energie is perfect voor mensen die zelf hun eigen stroom willen opwekken. Je kunt dan indien je een dak hebt die geschikt is hiervoor zonnepanelen of zonneboilers laten plaatsen. Zonne-energie is goed voor het milieu omdat er geen gebruik gemaakt meer wordt van fossiele brandstoffen en er dus ook geen Co2 uitstoot meer is.

Duurzame energietransitie

Door het omzetten van de fossiele brandstoffen naar groene energie wordt het milieu minder vervuild en kunnen wetenschappers zich bezig houden met het vinden van meerdere duurzame manieren om gebruik te maken van groene energie.