Een chemische afvalbeheerteam binnen het werkgebied van de chemische veiligheid bewaakt de veilige opslag, hantering en verwijdering van gevaarlijke materialen. Als er een kans is dat gevaarlijke chemicaliën moeten worden weggegooid op een manier die de omgeving niet negatief beïnvloedt, werkt het team om oplossingen te vinden om het risico te minimaliseren. Ze leiden mensen die met chemicaliën werken op over gevaarlijke chemische stoffen, hun toepassingen, de veiligste routes om ze te verwijderen, en de meest kosteneffectieve methoden om ze te verwijderen. Ze werken ook nauw samen met staat en lokale functionarissen om ze informatie te geven over veilig opslag, hantering en verwijdering. Bovendien beheert een chemisch afvalbeheer en deponeer team projecten om de nadelige effecten van afvalverwijdering te beperken.

Veiligheid voorop

Het belangrijkste doel van een chemisch deponeer team is zoals genoemd in de inleiding om de veilige opslag, hantering en verwijdering van alle vormen van gevaarlijk chemisch onderzoek en ontwikkeling te verbeteren, via onderwijs, beoordeling en ontwerp. Het proces evalueert de potentiële gevaren en de beschermende maatregelen die nodig zijn om het publiek te beschermen tegen deze gevaren. Het doel van deze routing is om te helpen bepalen hoeveel van een gevaar voor het publiek zou worden blootgesteld als het chemische biologische afval niet correct werd behandeld, opgeslagen en verwijderd. Dit is de belangrijkste stap in de veiligheid van de gezondheid van de publicaties en de omgevingen. Het proces van het evalueren van chemisch biologisch afval omvat het identificeren van de kenmerken van de chemicaliën en het analyseren van monsters. Monsters worden verduidelijkt door de mensen van de laboratoria en uitgewerkt tot een rapport door de juiste professionals. Op basis van de voorbeeldresultaten wordt een gevarenplan ontwikkeld. Het plan identificeert het type chemisch afval dat moet worden verwijderd, de locaties waaraan zij moeten worden geplaatst, de frequentie van testen en decontaminatie en het responsplan voor noodgebruik. De faciliteiten die het chemische biologische afval opslaan, zijn ook opgenomen in het plan.

Chemische recycling

De verantwoordelijkheid van het laboratoriumpersoneel, supervisors, lab-assistenten en milieu-ingenieurs is het implementeren van het veiligheidsplan op basis van de geïdentificeerde gevaren. Supervisors en lab-assistenten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de nodige begeleiding, opleiding en apparatuur die nodig is voor het hanteren van het gevaarlijke afval. Ze zorgen ervoor dat alle staatsvoorschriften met betrekking tot chemisch afvalbeheer worden gevolgd. Ze bereiden en verzenden alle rapporten aan de staatsbureaus zoals vereist.Veel landen vereisen nu laboratoria om hun gevaarlijke laboratoriummaterialen te recyclen. Naast recycling zetten bepaalde faciliteiten de laboratoriummaterialen om in nieuwe vormen van producten zoals voeringen, coatings en plastic containers. Sommige faciliteiten zijn betrokken bij de recyclingmelding, het transport en de opslag van verontreinigde materialen. Ook hierbij moet er goed worden gelet op eventuele gevaarlijke chemisch overgebleven materialen.